DRŽITELÉ CERTIFIKÁTU

Certifikát vyjadřuje, že jeho nositel splňuje všechny předpoklady pro poskytování kvalitních služeb v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Aktuálně se mohou platným certifikátem pyšnit následující organizace (řazené dle abecedy):

01/71 ZO ČSOP Koniklec

+420 222 948 758
platnost certifikátu do: 12.1.2027

Koniklec se zaměřuje především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Naším posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Naší vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.

„Když byla naše organizace vybrána, měli jsme trochu obavu, protože jsme neměli porovnání s vnitřním chodem jiných středisek a nebyli jsme si jistí, co všechno bude proces obnášet. Nicméně jsme se právě přestěhovali do nových, příznivějších a reprezentativnějších prostor, takže jsme byli plni odhodlání a pustili jsme se do toho. Zprvu nás hnala zejména touha po získání samotného certifikátu, nicméně časem jsme v celém procesu viděli spíše příležitost, jak získat zpětnou vazbu zvenčí ke své činnosti, včetně nápadů a návrhů na zlepšení, nalézt své přednosti i rezervy, udělat si pořádek ve věcech i v systému a vymyslet možnosti, jak zvýšit kvalitu své práce. Jednotlivé body certifikace jsme si na začátku vyhodnotili: „Tohle všechno vlastně děláme, ale bude to stačit? Bude náš systém připadat dostatečný i někomu zvenčí?“ Většinu práce tvořilo zejména třídění a uspořádávání dokumentů, zamýšlení se nad tím, co vše může sloužit jako důkazy, kterými bychom prokázali splnění jednotlivých kritérií. Jednalo se o týmovou práci, která náš kolektiv ve vedení organizace opět trochu posílila. Už nešlo jen o certifikát, i kdybychom ho nezískali, celý proces nás posunul zase o kus vpřed. Samotný místní audit, který se odehrával v přátelském duchu a uvolněné atmosféře, pro nás byl nevšedním a cenným zážitkem, který nás inspiroval k dalším krokům do budoucna“. Mgr. Alice Končinská a Mgr. Barbara Doležalová

Botič o. p. s.

+420 271 750 548
platnost certifikátu do: 12.1.2027

Nabízíme informace i prožitky vedoucí k odpovědnějšímu chování k přírodě, životnímu prostředí a úctě k tradicím. Již 21 let realizujeme programy pro děti i dospělé na Toulcově dvoře.

„Možnost požádat o certifikaci se objevila v době, kdy jsme se pouštěli do strategického plánování se záměrem vyladit a zkvalitnit celkové fungování naší organizace. Manuál pro žadatele nám poskytl velmi dobře využitelné vodítko pro to, na co je vhodné se zaměřit. Užitečná byla příloha Kritéria kvality EVVO, včetně uvedených ukazatelů, příkladů důkazů i námětů. Na kontrolní audit jsme se připravovali poměrně intenzivně přes půl roku. Do procesu certifikace byli zapojeni všichni zaměstnanci organizace. Rozdělili jsme si úkoly podle našich kompetencí, a společně jsme je pak dávali dohromady. Za jeden z největších přínosů celého procesu považuji, že jsme si našli čas na vykomunikování a vyladění různých nejasností. Čtyři oblasti, na které se certifikace zaměřuje, jsme postupně prosili sítem požadavků a díky tomu se nám podařilo najít a vyhnat spoustu kostlivců a vychytat hejna much, která nám dříve komplikovala práci. Našli a pojmenovali jsme také řadu dalších záležitostí, ve kterých máme ještě rezervy. Práce na zkvalitňování našich služeb a fungování nám tedy získáním certifikátu nekončí, víme teď už ale líp, jak na to!“ Mgr. Martina Chvátalová, ředitelka

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas

+420 773 569 142
platnost certifikátu do: 28.6.2027

Posláním ekologického centra VIANA je umocňovat kladný osobní vztah dětí a veřejnosti k životnímu prostředí prostřednictvím pozitivních prožitků a kontaktu s přírodou. Chceme aktivním objevováním environmentálních souvislostí rozvíjet povědomí a následně i odpovědnost za své okolí a tím přispět ke kvalitnějším vztahům a životu nás všech.

„VIANA dlouhodobě nabízí široké množství aktivit v rámci své programové nabídky a do jisté míry jsme si začali uvědomovat, že trochu stagnujeme. Chtěli jsme se někam posunout, otevřít obzory, nechat nahlédnout někoho pod naší pokličku. Proto jsme se přihlásili do certifikace. Příprava podkladů nám dala hodně zabrat, ale stálo to za to. Museli jsme si uvědomit co, proč, jak, kým a s jakým dopadem vlastně děláme a nabízíme. Hodně jsme ocenili zpracované podklady pro certifikační proces, návodné otázky a kritéria. A již ta samotná příprava pro nás byla neocenitelná. Od procesu certifikace jsme si nejvíce slibovali podnětů ze zpětné vazby, kterou jsme získali. Díky tomu budeme mít v dalších letech podklady k zlepšení své nabídky a činnosti“. Ing. Michal Tarant

Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková

platnost certifikátu do: 28.6.2027

Nově certifikovaný subjekt, informace připravujeme.

Nově certifikovaný subjekt, informace připravujeme.

EKODOMOV, z. s.

+420 220 920 268
platnost certifikátu do: 23.6.2026

Naším posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s prostředím, ve kterém žijeme. V Dětském klubu Šárynka a v kroužku Malý průzkumník přírody zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah a úctu k ní. Seznamujeme je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které mohou uplatnit v každodenním životě. Realizujeme vzdělávací semináře, workshopy a výukové programy. Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích.V rámci snahy o co největší finanční soběstačnost organizace jsme zřídili e-shop, který z velké velké části přispívá k podpoře naší činnosti.

„Velmi si vážím zkušeností kolegů, kteří se ujali přípravy a vedení certifikačního procesu. Certifikaci jsem chápal jako velkou příležitost získat zpětnou vazbu k naší práci, ověřit si v čem jsme dobří, a poodhalit naše nedostatky a nalézt, v čem a jak se můžeme dále zlepšovat. Tyto podněty jsme dostali, a nyní je na nás, abychom je plně využili.“ Tomáš Hodek, ředitel a zakladatel EKODOMOVA

Geopark Ralsko o.p.s.

platnost certifikátu do: 28.6.2027

V oblasti environmentálního vzdělávání působíme již od roku 2014. Realizujeme kvalitní ekovýchovné programy pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ v regionu a workshopy pro pedagogy. Synergicky spolupracujeme s ostatními subjekty v oblasti environmentálního vzdělávání v regionu a naše aktivity se vzájemně doplňují a podporují. Především se soustředíme na místně ukotvené učení, podporu badatelského a terénního vyučování. Posláním Geoparku Ralsko je rozvíjet vztah k přírodě jako celku a ke krajině v regionu jako ke svému domovu, který se snažíme chránit a pečovat o něj. Přáli bychom si, aby se jednání ve prospěch přírody a krajiny stalo přirozenou součástí životního stylu místních obyvatel. Národní geopark Ralsko leží na území bývalého vojenského prostoru a snaží se zpřístupnit tento unikátní zelený ostrov prostřednictvím nástrojů šetrné turistiky.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o.; pracoviště Rychta

platnost certifikátu do: 12.1.2027

Pracoviště Lipky Rychta se nachází v historické budově v obci Krásensko na Drahanské vrchovině. Tematickým zaměřením Rychty je krajina – její vývoj, složky, vazby a souvislosti v ní a vliv člověka na krajinu kolem nás. Hlavní činností pracoviště během celého školního roku jsou pobytové ekologické výukové programy, alternativa ke školám v přírodě, pro žáky od 4. ročníku ZŠ až po SŠ.

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Jezírko

+420 534 330 838
platnost certifikátu do: 17. 1. 2028

Jezírko pracoviště Lipky funguje od roku 2004, nachází se v krásném lesním prostředí na okraji Brna. Jeho tematickým zaměřením je les. Na našich programech žáci zažijí spoustu her a aktivit přímo v terénu, při kterých je vedeme k osvojení nových poznatků a dovedností, ale také k odpovědnějšímu chování k přírodě a životnímu prostředí.

Motto: „Naší nejlepší učebnou je les.“„Certifikaci vidím jako prestižní záležitost dobře fungujícího střediska. Jsme druhé pracoviště Lipky, které se do procesu certifikování přihlásilo. Nejvíce oceňuji diskuzi, zpětnou vazbu a posouzení kvality zvenčí od auditorů a to hlavně výuky jednodenních a pobytových programů. Velmi důležitá byla i příprava a zamyšlení nad efektivitou řízení a hledání důkazů ve všech hodnocených oblastí. Audit, který se odehrával v příjemné atmosféře, byl pro nás pozitivní motivací a přinesl nové myšlenky a náměty na zlepšené do budoucna. “ Mgr. Pavlína Žilková, vedoucí pracoviště Jezírko

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Lipová

+420 534 330 838
platnost certifikátu do: 17. 1. 2028

Lipka je tu již téměř 25 let pro každého, kdo rád poznává přírodu a zajímá se o odpovědnější přístup k životnímu prostředí. Našich pět pracovišť navštěvují žáci a studenti škol, pedagogové, ale i děti, dospělí a senioři z široké veřejnosti.

„Mezi všemi pozitivy certifikace vidím v současné době nejpřínosnější samotný proces a zpětnou vazbu. Čas, který jsme při přípravě podkladů strávili, byl využit velmi efektivně. Velkou zásluhu na tom mají materiály − kritéria certifikace, která jsou členěna do čtyř hlavních oblastí (řízení, programoví pracovníci, programy, ekologický provoz) s podrobnějšími podoblastmi. Díky této přehledné struktuře a formulacím dobré praxe se může každá organizace posunout ve své činnosti dále. Mnoho materiálů, se kterými v organizaci pracujeme, jsme si díky přípravě utřídili, zpřehlednili. Byl to takový důkladný zimní úklid.“ Mgr. Alena Uhříčková, vedoucí pracoviště Lipová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Rozmarýnek

platnost certifikátu do: 21.01.2024

Rozmarýnek je druhým nejstarším pracovištěm brněnské Lipky. Hlavní činnosti Rozmarýnku jsou: Příprava a realizace půldenních i celodenních výukových programů pro účastníky z mateřských, základních i středních škol, tematicky zaměřených nejen na přírodu a ekologii, ale také na zdravý životní styl včetně zdravého vaření a bydlení. Příprava a realizace škol v přírodě a ozdravných pobytů pro žáky základních škol. Odpolední a víkendová činnost zájmových kroužků a klubů. Příměstské i pobytové tábory pro děti všech věkových kategorií. Akce pro širokou veřejnost, především pak pro rodiny s dětmi.

Muzem Říčany, příspěvková organizace

+420 323 603 161
platnost certifikátu do: Organizace v procesu recertifikace

Jsme muzeum, které posiluje místní identitu, kreativní přístupy, zájem o přírodu a životní prostředí a odpovědnost lidí ke svému okolí. Vzděláváme žáky i pedagogy, vytváříme didaktické materiály, podporujeme pedagogy při zavádění nových metod do praxe (badatelství, tvořivá hra, výuka venku, výuka o neživé přírodě).

„Certifikace je skvělou příležitostí zaměřit se na procesy uvnitř organizace. Oceňujeme zejména fázi přípravy podkladů pro auditory, rozčlenění na čtyři oblasti, které mají jasně definovaná kritéria a dobrou praxi. Přístup auditorů byl velmi korektní, podněty ke zlepšení konkrétní. Díky těmto zkušenostem do toho půjdeme příště zase.“ Ing. Edita Ježková

Nadace Partnerství

+420 515 903 111
platnost certifikátu do: 17. 1. 2028

Podstatou naší práce je spojovat. Vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti České republiky a Evropy. Společně pak podporujeme a posilujeme ty, co mají chuť zlepšovat a starat se o své životní prostředí, místní rozvoj a kvalitu života. Poskytujeme granty a nabízíme odborné a vzdělávací služby v oblasti ochrany životního prostředí. Od roku 1991 díky naší činnosti mohlo uskutečnit své projekty přes 3500 organizací. Nadace vyrostla ze silného spojenectví lidí pečujících o přírodu napříč Evropou. Dodnes je součástí mezinárodního konsorcia Environmental Partnership Association (EPA).

Rozhodnutí podstoupit audit přišlo po zjištění, že držitelé certifikace jsou bodově zvýhodněni při hodnocení žádostí o dotace administrovaných SFŽP. Příprava na audit, setkání s auditory a zpětná vazba od nich pro nás byla jednoznačně přínosem. Jejich upřímný zájem, vhled, komentáře, podtržení silných stran organizace a pojmenování věcí k dořešení vnímám jako cenné. Obsahy našich programů stále rozvíjíme a pohled zvenčí nám pomohl uvidět slabší místa, což je pro nás impuls pro další rozvoj. Děkujeme, Helena Peřinová, programová manažerka a lektorka Otevřené zahrady.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.

+420 312 245 333
platnost certifikátu do: 17. 1. 2028

Usilujeme o co nejodpovědnější jednání k přírodě prostřednictvím prožitku, praktických činností a přímého kontaktu s přírodou. Jsme obecně prospěšná společnost, to znamená být prospěšný své obci, svým spoluobčanům a životnímu prostředí kolem nás propojováním různých oborů za společným cílem kvalitnějšího, zdravějšího a ohleduplnějšího života.

Certifikační proces nebyl jen formálním nástrojem posouzení kvality naší dlouhodobé práce, ale přinesl nám především možnost zpětné vazby a motivaci k další činnosti. Už vlastní příprava nám pomohla ujasnit si spoustu souvislostí a uvědomit si rezervy v komplexním chodu organizace. V některých oblastech nám celý proces pomohl nastartovat důležité změny. Díky přehledné struktuře hodnocení, kritickým a konstruktivním připomínkám jsme získali možnost přehodnotit metody své práce, lépe kvalifikovat naše postoje. Věříme, že nám certifikace pomůže dál zvyšovat naši profesionální úroveň. Luděk Hora, vedoucí

Podralský nadační fond ZOD

+420 733 571 057
platnost certifikátu do: 28.6.2027

Ekocentrum Brniště je hlavním projektem Podralského nadačního fondu, který se věnuje všestrannému rozvoji regionu Podralsko. Posláním Ekocentra Brniště je podporovat vztah k přírodě a ke krajině, ve které žijeme. Prostřednictvím ekologické výchovy a osvěty pomáháme zprostředkovat porozumění přírodě a pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí a inspirovat tak děti i dospělé k trvale udržitelnému životnímu stylu a odpovědnému jednání ve vztahu k přírodě. Naším specifikem jsou programy z oblasti zemědělství, které seznamují žáky s původem potravin a surovin, a vedou k zamyšlení nad rolí moderního zemědělství v péči o krajinu a přírodu. Podporujeme u dětí vztah k životu na venkově a respekt k lidské práci a hodnotám, které přináší.

„Přiznávám, že samy od sebe bychom se do procesu certifikace asi nepustily. Prostě bychom neměly odvahu, a vlastně ani důvod. Podnět k naší přihlášce přišel od Odboru životního prostředí Libereckého kraje v rámci naplňování krajské Koncepce EVVO. Zpočátku jsme trochu bojovaly s pochybnostmi, jestli malá organizace jako my (jsme čtyři ženy a ještě na zkrácené úvazky) může naplnit všechna kritéria v oblasti řízení a hlavně, jestli jsou naše výukové programy dostatečně „EVVO“. Společně jsme se pustily do práce, sešly jsme se na malém strategickém plánování, vyhodnotily jsme co vlastně děláme a proč, zamyslely jsme se nad tím, jak lektorujeme, pustily jsme se do revizí metodik jednotlivých programů… a byla to fajn společná práce, která nám dávala smysl. Když se blížila návštěva auditorů, obavy se znovu ozvaly. Nakonec jsme se ale shodly, že jsme společně s auditory strávily příjemný den v partnerské atmosféře, který nám dal pohled zvenčí od zkušených kolegů a máme opět o čem přemýšlet.“

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

+420 585 378 345
platnost certifikátu do: 12.1.2027

Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému. V nízkoenergetickém domě a v přírodní galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví nabízíme aktivity pro děti i dospělé.

„Nejzajímavější byla fáze přípravy na audit. Když jsme připravovali podklady pro certifikaci, často jsme se dostali k otázkám, které se výuky týkají, ale které normálně v běžném provozu nemáme čas si ujasnit. Jednou za čas je fajn si na hlubší přemýšlení o výuce udělat prostor, certifikace nás k tomu tak trochu dotlačila, v dobrém…“. Mgr. Romana Pálková, vedoucí vzdělávacího oddělení, koordinátorka pobytových programů, lektorka

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

+420 733 735 875
platnost certifikátu do: 28.6.2027

Pečujeme o krajinu, kterou máme rádi a vedeme k tomu i ostatní. Naším posláním je zachovat přírodní hodnoty Jizerských hor pro následující generace. O to se snažíme prostřednictvím kvalitních výukových programů s propracovanou metodikou na výjimečném místě v ekocentru na Jizerce, kterými vtahujeme děti i dospělé do dobrodružství poznávání přírody a krajiny a posilujeme jejich vztah k místu, kde žijí. Jsme také důležitým hráčem i na poli praktických opatření v Jizerských horách i obcích v podhůří.

„Stále se snažíme posouvat dopředu a zkvalitňovat a rozvíjet naši práci. Rozhodli jsme se jít cestou menšího množství kvalitních pobytových programů se silnou vazbou na místo. Účast v prestižním procesu certifikace nám umožnila získat cennou zpětnou vazbu na naši činnost a vyladit i další oblasti fungování organizace – jako např. řízení nebo   práci s programovými pracovníky. Současně jsme získali  i zajímavé náměty, kam a jak naši organizaci v budoucnu posunout.“

SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s.

+420 739 562 258
platnost certifikátu do: 23.6.2026

Posláním organizace je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Hlavním programem je využití aktivit a kontaktu se zvířaty k vytváření zodpovědného vztahu k přírodě i lidem.

Středisko ekologické výchovy Český Ráj, z.s.

platnost certifikátu do: 28.6.2027

Nově certifikovaný subjekt, informace připravujeme.

Nově certifikovaný subjekt, informace připravujeme.

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

+420 544 212 993
platnost certifikátu do: V procesu recertifikace

Kaprálův mlýn se nachází v Moravském krasu, pár minut chůze od jeskyní a vyvěraček podzemních toků. Do 1 km od areálu mlýna najdeme 12 různých biotopů. Budova se 60 lůžky a 4 společenskými prostory má ukázkový ekologicky šetrný provoz, ekotechnologie zkoumáme i v rámci programů.

„Proč jsme se zúčastnili certifikace? Kaprálův mlýn je v několika ohledech jedinečný: Jednak je mladou institucí, která zahájila svůj provoz na poli ekologické výchovy teprve na podzim roku 2012. Při přípravě programů jsme akcentovali plánovitost, postupovali jsme od cílů k prostředkům, programy revidoval odborný panel, členkou přípravného týmu byla dětská psycholožka. Další zajímavostí je, že provoz Kaprálova mlýna není závislý na veřejných rozpočtech a grantech. Toho dosahujeme nákladovou efektivitou a vysoce kvalifikovaným malým týmem. Chtěli jsme zjistit, jestli se tak malá a mladá organizace dokáže kvalitativně vyrovnat déle fungujícíma začasto velkým organizacím s dvoucifernými počty pracovních úvazků. Není těžké získat grant, přijmout zaměstnance, vytvořit pozice typu projektový manažer, PR manažer, metodik apod. My to zkoušíme jinak a certifikace pro nás byla důležitou zpětnou vazbou, zdali je, z vnějšího pohledu, naše cesta funkční. Zároveň jsme velmi uvítali i zpětnou vazba, které se nám dostalo.“ Mgr. et Mgr. Michal Medek, ředitel SEV Kaprálův mlýn

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace

+420 481 319 911
platnost certifikátu do: 07.12.2024

STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace) zřídil Liberecký kraj za účelem vzdělávání dětí, mládeže i dospěláků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí obecně, rozvoje venkova a udržitelného způsobu života. Našimi nejčastějšími klienty jsou žáci mateřských a základních škol, ale ani studenti středních a vysokých škol nebo návštěvníci z řad veřejnosti nepřijdou zkrátka. Naším cílem je rozšířit formální vzdělávání žáků všech stupňů škol v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a udržitelného rozvoje a iniciovat rozvoj jejich postojů k životnímu prostředí a k posilování pocitu vlastní zodpovědnosti za jeho současný a budoucí stav. Naším posláním je dobře dělat práci, pro kterou jsme byli zřízeni, a co nejefektivněji k tomu využívat svěřené veřejné prostředky.

Středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – SEV DIVIZNA

+420 487 377 134
platnost certifikátu do: 05.01.2026

SEV DIVIZNA svými aktivitami prostřednictvím environmentální výchovy podporuje a rozvíjí zodpovědnější chování a úctu lidí ke všemu živému i neživému, tradicím, přírodě, krajině i planetě. Svou činností pozitivně ovlivňuje společnost a je oporou všem, kdo chtějí jednat ve prospěch udržitelného rozvoje.

„Díky procesu certifikace, jsme si v organizaci ujasnili spousty užitečných věcí. Oživili jsme si odbornou diskusi uvnitř mezi kolegy a nastartovali některé procesy, které je dobré v organizaci mít, abychom po mnoha letech působení nepropadali stereotypům a neusnuli na vlně úspěchů. Utřídili a upřesnili jsme si potřebné dokumenty a postupy, které v SEV DIVIZNA používáme. Certifikace je velmi dobrá příležitost, jak získat zpětnou vazbu na fungování organizace. Chceme nabízet kvalitní služby, chceme se zlepšovat a pomáhat našim klientům a certifikační proces nám k tomu napomáhá“. Ing. Aleš Kočí, ředitel

Středisko ekologické výchovy SEVER, ZČ Hnutí Brontosaurus

+420 739 203 200
platnost certifikátu do: 12.1.2027

Středisko ekologické výchovy SEVER, ZČ Hnutí Brontosaurus vzdělává učitele, žáky i veřejnost v ekologické výchově a propaguje myšlenku udržitelného rozvoje na Zemi.

„Řešení kvality programů, efektivity řízení a obecně kvalita našich služeb pro cílové skupiny je pro nás velmi důležité téma. Proces certifikace je pro nás důležitou zpětnou vazbou, zda se nám daří udržovat určitou úroveň našich výstupů, ale i vnitřních záležitostí našeho střediska. Očekáváme, že se do tohoto procesu zapojí více organizací a vytvoří jakousi síť, která bude pro klienty zárukou poskytování kvalitních služeb. Přípravná fáze byla pro nás velmi přínosná, postupně jsme zjišťovali (při shromažďování dokumentů potřebných pro splnění jednotlivých kritérií), kde jsou naše silná místa a kde máme ještě určité rezervy. Byl to pro nás velmi prospěšný proces. Doufáme, že se s certifikací bude i nadále pracovat, že to bude známka kvality pro klienty či pro donátory.“ Ing. Miroslav Kvasnička, vedoucí pracoviště, ekoporadna

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

+420 224 816 868
platnost certifikátu do: 12.1.2027

Dlouhodobě spolupracujeme s více než 750 školami z celé České republiky prostřednictvím mezinárodních vzdělávacích programů Ekoškola, GLOBE a Les ve škole.

„Zpráva z auditu pro nás představuje cenou zpětnou vazbu k tomu, co u nás funguje dobře a co bychom mohli ještě zlepšit. Přináší pohled zvnějšku, odstup, který sami nemáme. Tím je zajímavá nejenom pro mě, ale i pro další zaměstnance. Více lidí například příjemně překvapilo, že některé věci, které u nás berou za samozřejmost, jsou ve zprávě kladně hodnoceny jako silné stránky organizace“. Mgr. Petr Daniš, ředitel

ZO ČSOP Polabí, Ekocentrum Huslík

+420 734 616 098
platnost certifikátu do: 21.08.2024

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol či široké veřejnosti.

ZO ČSOP Vlašim

+420 317 845 169
platnost certifikátu do: 05.01.2026

Podblanické ekocentrum je krajské středisko ekologické výchovy, které je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Jeho posláním je osvěta dětí, pedagogů a veřejnosti v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku. Rozvoj vztahu k přírodě, živočichům i k místu, k odpovědnosti k životnímu prostředí. Odhalování tajemství přírody, posilování postojů vedoucích k ohleduplnosti k přírodě a k udržitelnému způsobu života.

ZO ČSOP Vlašim, Vodní dům

+420 603 144 743
platnost certifikátu do: 07.12.2024

Vodní dům zábavnou formou informuje a vzdělává veřejnost o významu vody pro přírodu i člověka na příkladu evropsky významné lokality Želivka a vodní nádrže Švihov. Moderní expozice vás atraktivní formou seznámí se dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života. Expozice je navržena tak, aby učila prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování. Proto hrají v expozici významnou roli všechny lidské smysly – vedle zraku zapojí naši návštěvníci svůj sluch, hmat i chuť. Pro školy nabízíme denní výukové programy pro žáky všech věkových kategorií, semináře pro učitele a další dospělé, pro veřejnost pořádáme přednášky, workshopy a další aktivity. Zájemci mají možnost využít komentované prohlídky hráze vodní nádrže Švihov. Součástí areálu je venkovní naučná stezka interpretující různé projevy vody v krajině a možnosti jejího využití.

„Organizace ČSOP Vlašim jako provozovatel Vodního domu je dlouholetým poskytovatelem služeb v oblasti EVVO. V předchozích letech se auditu úspěšně zúčastnilo Podblanické ekocentrum a certifikace Vodního domu byla dalším logickým krokem. Po téměř pěti letech fungování Vodního domu jsme chtěli především získat zpětnou vazbu od zkušených kolegů, ujasnit si, jak na tom jsme, kde jsou naše rezervy a kde máme příležitosti ke zlepšení své práce. V průběhu letošního roku se nám podařilo zpracovat strategický a akční plán Vodního domu na období let 2020 – 2025, pojmenovali jsme si naše silné i slabé stránky a také jsme si formulovali naše poslání i vize do budoucna. Rok 2020 byl díky pandemii koronaviru pro všechny z nás velmi náročný. Protiepidemická opatření se silně dotkla provozu Vodního domu, výukových programů, akcí pro veřejnost i exkurzí. Získání certifikátu je tak pro nás velkou odměnou. Tím však naše práce nekončí, právě naopak. Máme před sebou mnoho výzev, chceme neustále vylepšovat naše služby a přinášet našim návštěvníkům ještě více zážitků i poznání.“ Kateřina Zemanová, ředitelka NS Vodní dům