DRŽITELÉ CERTIFIKÁTU

Certifikát vyjadřuje, že jeho nositel splňuje všechny předpoklady pro poskytování kvalitních služeb v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Aktuálně se mohou platným certifikátem pyšnit následující organizace (řazené dle abecedy):

01/71 ZO ČSOP Koniklec

+420 222 948 758
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Koniklec se zaměřuje především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Naším posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Naší vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.

„Když byla naše organizace vybrána, měli jsme trochu obavu, protože jsme neměli porovnání s vnitřním chodem jiných středisek a nebyli jsme si jistí, co všechno bude proces obnášet. Nicméně jsme se právě přestěhovali do nových, příznivějších a reprezentativnějších prostor, takže jsme byli plni odhodlání a pustili jsme se do toho. Zprvu nás hnala zejména touha po získání samotného certifikátu, nicméně časem jsme v celém procesu viděli spíše příležitost, jak získat zpětnou vazbu zvenčí ke své činnosti, včetně nápadů a návrhů na zlepšení, nalézt své přednosti i rezervy, udělat si pořádek ve věcech i v systému a vymyslet možnosti, jak zvýšit kvalitu své práce. Jednotlivé body certifikace jsme si na začátku vyhodnotili: „Tohle všechno vlastně děláme, ale bude to stačit? Bude náš systém připadat dostatečný i někomu zvenčí?“ Většinu práce tvořilo zejména třídění a uspořádávání dokumentů, zamýšlení se nad tím, co vše může sloužit jako důkazy, kterými bychom prokázali splnění jednotlivých kritérií. Jednalo se o týmovou práci, která náš kolektiv ve vedení organizace opět trochu posílila. Už nešlo jen o certifikát, i kdybychom ho nezískali, celý proces nás posunul zase o kus vpřed. Samotný místní audit, který se odehrával v přátelském duchu a uvolněné atmosféře, pro nás byl nevšedním a cenným zážitkem, který nás inspiroval k dalším krokům do budoucna“. Mgr. Alice Končinská a Mgr. Barbara Doležalová

Botič o. p. s.

+420 271 750 548
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Nabízíme informace i prožitky vedoucí k odpovědnějšímu chování k přírodě, životnímu prostředí a úctě k tradicím. Již 21 let realizujeme programy pro děti i dospělé na Toulcově dvoře.

„Možnost požádat o certifikaci se objevila v době, kdy jsme se pouštěli do strategického plánování se záměrem vyladit a zkvalitnit celkové fungování naší organizace. Manuál pro žadatele nám poskytl velmi dobře využitelné vodítko pro to, na co je vhodné se zaměřit. Užitečná byla příloha Kritéria kvality EVVO, včetně uvedených ukazatelů, příkladů důkazů i námětů. Na kontrolní audit jsme se připravovali poměrně intenzivně přes půl roku. Do procesu certifikace byli zapojeni všichni zaměstnanci organizace. Rozdělili jsme si úkoly podle našich kompetencí, a společně jsme je pak dávali dohromady. Za jeden z největších přínosů celého procesu považuji, že jsme si našli čas na vykomunikování a vyladění různých nejasností. Čtyři oblasti, na které se certifikace zaměřuje, jsme postupně prosili sítem požadavků a díky tomu se nám podařilo najít a vyhnat spoustu kostlivců a vychytat hejna much, která nám dříve komplikovala práci. Našli a pojmenovali jsme také řadu dalších záležitostí, ve kterých máme ještě rezervy. Práce na zkvalitňování našich služeb a fungování nám tedy získáním certifikátu nekončí, víme teď už ale líp, jak na to!“ Mgr. Martina Chvátalová, ředitelka

Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas

+420 773 569 142
platnost certifikátu do: 6.2.2023

Posláním ekologického centra VIANA je umocňovat kladný osobní vztah dětí a veřejnosti k životnímu prostředí prostřednictvím pozitivních prožitků a kontaktu s přírodou. Chceme aktivním objevováním environmentálních souvislostí rozvíjet povědomí a následně i odpovědnost za své okolí a tím přispět ke kvalitnějším vztahům a životu nás všech.

„VIANA dlouhodobě nabízí široké množství aktivit v rámci své programové nabídky a do jisté míry jsme si začali uvědomovat, že trochu stagnujeme. Chtěli jsme se někam posunout, otevřít obzory, nechat nahlédnout někoho pod naší pokličku. Proto jsme se přihlásili do certifikace. Příprava podkladů nám dala hodně zabrat, ale stálo to za to. Museli jsme si uvědomit co, proč, jak, kým a s jakým dopadem vlastně děláme a nabízíme. Hodně jsme ocenili zpracované podklady pro certifikační proces, návodné otázky a kritéria. A již ta samotná příprava pro nás byla neocenitelná. Od procesu certifikace jsme si nejvíce slibovali podnětů ze zpětné vazby, kterou jsme získali. Díky tomu budeme mít v dalších letech podklady k zlepšení své nabídky a činnosti“. Ing. Michal Tarant

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú

+420 220 920 268
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Již 10 let se s námi můžou velcí i malí: bádat a zkoumat okolní svět, učit se učit zábavně a efektivně, prožívat společné zážitky s námi a sousedy na komunitních akcích, vzdělávat se na kurzech a získávat nové dovednosti.

„Hlavní motivací k tomu, abychom se zapojili do certifikace, byla snaha o posun v naší kvalitě; zhodnotit si, jak na tom jsme, stanovit si, v čem bychom se potřebovali posunout, a začít na tomto posunu pracovat. Také nás lákalo, že kvalitu posoudí někdo zvenčí − přeci jen některé věci, které by bylo třeba zlepšit, nemusíme již vidět, můžeme jet v zaběhlých kolejích. Zároveň jsme jako členská organizace Pavučiny chtěli naplňovat kritéria kvality. Pokud se hlásíme k nějaké myšlence, jsme členy nějaké sítě, je logické usilovat o naplnění kritérií kvality, která tato síť má. Certifikace také přináší určitou prestiž, punc, že naše procesy jsou nastavené tak, že jsme schopni vykonávat kvalitní činnost. Ale toto byl spíše vedlejší důvod − nejdůležitější byla vnitřní změna. Certifikace splnila naše očekávání. Doladili jsme práci se strategickým plánem, zlepšili ekoprovoz, posunuli jsme se v oblasti práce se zaměstnanci a práci s profesními kritérii. Příprava byla docela náročná, ale posunuli jsme některé věci, které v běžném provozu takříkajíc „nehoří“ a které jsme již dříve odsunuli. Nyní jsme mnoho věcí dokončili a nastavili a myslím, že to na naši činnost bude mít velký dopad“. Mgr. Lucie Sovová, ředitelka

EKODOMOV, z. s.

+420 220 920 268
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Naším posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s prostředím, ve kterém žijeme. V Dětském klubu Šárynka a v kroužku Malý průzkumník přírody zprostředkováváme dětem dlouhodobý, pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjíme tak jejich vztah a úctu k ní. Seznamujeme je přitom s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a následků, s principy, které mohou uplatnit v každodenním životě. Realizujeme vzdělávací semináře, workshopy a výukové programy. Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích.V rámci snahy o co největší finanční soběstačnost organizace jsme zřídili e-shop, který z velké velké části přispívá k podpoře naší činnosti.

„Velmi si vážím zkušeností kolegů, kteří se ujali přípravy a vedení certifikačního procesu. Certifikaci jsem chápal jako velkou příležitost získat zpětnou vazbu k naší práci, ověřit si v čem jsme dobří, a poodhalit naše nedostatky a nalézt, v čem a jak se můžeme dále zlepšovat. Tyto podněty jsme dostali, a nyní je na nás, abychom je plně využili.“ Tomáš Hodek, ředitel a zakladatel EKODOMOVA

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Jezírko

+420 534 330 838
platnost certifikátu do: 6.2.2023

Jezírko pracoviště Lipky funguje od roku 2004, nachází se v krásném lesním prostředí na okraji Brna. Jeho tematickým zaměřením je les. Na našich programech žáci zažijí spoustu her a aktivit přímo v terénu, při kterých je vedeme k osvojení nových poznatků a dovedností, ale také k odpovědnějšímu chování k přírodě a životnímu prostředí.

Motto: „Naší nejlepší učebnou je les.“„Certifikaci vidím jako prestižní záležitost dobře fungujícího střediska. Jsme druhé pracoviště Lipky, které se do procesu certifikování přihlásilo. Nejvíce oceňuji diskuzi, zpětnou vazbu a posouzení kvality zvenčí od auditorů a to hlavně výuky jednodenních a pobytových programů. Velmi důležitá byla i příprava a zamyšlení nad efektivitou řízení a hledání důkazů ve všech hodnocených oblastí. Audit, který se odehrával v příjemné atmosféře, byl pro nás pozitivní motivací a přinesl nové myšlenky a náměty na zlepšené do budoucna. “ Mgr. Pavlína Žilková, vedoucí pracoviště Jezírko

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Lipová

+420 534 330 838
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Lipka je tu již téměř 25 let pro každého, kdo rád poznává přírodu a zajímá se o odpovědnější přístup k životnímu prostředí. Našich pět pracovišť navštěvují žáci a studenti škol, pedagogové, ale i děti, dospělí a senioři z široké veřejnosti.

„Mezi všemi pozitivy certifikace vidím v současné době nejpřínosnější samotný proces a zpětnou vazbu. Čas, který jsme při přípravě podkladů strávili, byl využit velmi efektivně. Velkou zásluhu na tom mají materiály − kritéria certifikace, která jsou členěna do čtyř hlavních oblastí (řízení, programoví pracovníci, programy, ekologický provoz) s podrobnějšími podoblastmi. Díky této přehledné struktuře a formulacím dobré praxe se může každá organizace posunout ve své činnosti dále. Mnoho materiálů, se kterými v organizaci pracujeme, jsme si díky přípravě utřídili, zpřehlednili. Byl to takový důkladný zimní úklid.“ Mgr. Alena Uhříčková, vedoucí pracoviště Lipová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Rozmarýnek

platnost certifikátu do: 21.01.2024

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – SEV DIVIZNA

+420 487 377 134
platnost certifikátu do: 16.1.2022

SEV DIVIZNA svými aktivitami prostřednictvím environmentální výchovy podporuje a rozvíjí zodpovědnější chování a úctu lidí ke všemu živému i neživému, tradicím, přírodě, krajině i planetě. Svou činností pozitivně ovlivňuje společnost a je oporou všem, kdo chtějí jednat ve prospěch udržitelného rozvoje.

„Díky procesu certifikace, jsme si v organizaci ujasnili spousty užitečných věcí. Oživili jsme si odbornou diskusi uvnitř mezi kolegy a nastartovali některé procesy, které je dobré v organizaci mít, abychom po mnoha letech působení nepropadali stereotypům a neusnuli na vlně úspěchů. Utřídili a upřesnili jsme si potřebné dokumenty a postupy, které v SEV DIVIZNA používáme. Certifikace je velmi dobrá příležitost, jak získat zpětnou vazbu na fungování organizace. Chceme nabízet kvalitní služby, chceme se zlepšovat a pomáhat našim klientům a certifikační proces nám k tomu napomáhá“. Ing. Aleš Kočí, ředitel

Muzem Říčany, příspěvková organizace

+420 323 603 161
platnost certifikátu do: 21.01.2024

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.

+420 312 245 333
platnost certifikátu do: 6.2.2023

Usilujeme o co nejodpovědnější jednání k přírodě prostřednictvím prožitku, praktických činností a přímého kontaktu s přírodou. Jsme obecně prospěšná společnost, to znamená být prospěšný své obci, svým spoluobčanům a životnímu prostředí kolem nás propojováním různých oborů za společným cílem kvalitnějšího, zdravějšího a ohleduplnějšího života.

Certifikační proces nebyl jen formálním nástrojem posouzení kvality naší dlouhodobé práce, ale přinesl nám především možnost zpětné vazby a motivaci k další činnosti. Už vlastní příprava nám pomohla ujasnit si spoustu souvislostí a uvědomit si rezervy v komplexním chodu organizace. V některých oblastech nám celý proces pomohl nastartovat důležité změny. Díky přehledné struktuře hodnocení, kritickým a konstruktivním připomínkám jsme získali možnost přehodnotit metody své práce, lépe kvalifikovat naše postoje. Věříme, že nám certifikace pomůže dál zvyšovat naši profesionální úroveň. Luděk Hora, vedoucí

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

+420 585 378 345
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému. V nízkoenergetickém domě a v přírodní galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví nabízíme aktivity pro děti i dospělé.

„Nejzajímavější byla fáze přípravy na audit. Když jsme připravovali podklady pro certifikaci, často jsme se dostali k otázkám, které se výuky týkají, ale které normálně v běžném provozu nemáme čas si ujasnit. Jednou za čas je fajn si na hlubší přemýšlení o výuce udělat prostor, certifikace nás k tomu tak trochu dotlačila, v dobrém…“. Mgr. Romana Pálková, vedoucí vzdělávacího oddělení, koordinátorka pobytových programů, lektorka

SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s.

+420 739 562 258
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Posláním organizace je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Hlavním programem je využití aktivit a kontaktu se zvířaty k vytváření zodpovědného vztahu k přírodě i lidem.

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

+420 544 212 993
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Kaprálův mlýn se nachází v Moravském krasu, pár minut chůze od jeskyní a vyvěraček podzemních toků. Do 1 km od areálu mlýna najdeme 12 různých biotopů. Budova se 60 lůžky a 4 společenskými prostory má ukázkový ekologicky šetrný provoz, ekotechnologie zkoumáme i v rámci programů.

„Proč jsme se zúčastnili certifikace? Kaprálův mlýn je v několika ohledech jedinečný: Jednak je mladou institucí, která zahájila svůj provoz na poli ekologické výchovy teprve na podzim roku 2012. Při přípravě programů jsme akcentovali plánovitost, postupovali jsme od cílů k prostředkům, programy revidoval odborný panel, členkou přípravného týmu byla dětská psycholožka. Další zajímavostí je, že provoz Kaprálova mlýna není závislý na veřejných rozpočtech a grantech. Toho dosahujeme nákladovou efektivitou a vysoce kvalifikovaným malým týmem. Chtěli jsme zjistit, jestli se tak malá a mladá organizace dokáže kvalitativně vyrovnat déle fungujícíma začasto velkým organizacím s dvoucifernými počty pracovních úvazků. Není těžké získat grant, přijmout zaměstnance, vytvořit pozice typu projektový manažer, PR manažer, metodik apod. My to zkoušíme jinak a certifikace pro nás byla důležitou zpětnou vazbou, zdali je, z vnějšího pohledu, naše cesta funkční. Zároveň jsme velmi uvítali i zpětnou vazba, které se nám dostalo.“ Mgr. et Mgr. Michal Medek, ředitel SEV Kaprálův mlýn

Středisko ekologické výchovy SEVER, ZČ Hnutí Brontosaurus

+420 739 203 200
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Středisko ekologické výchovy SEVER, ZČ Hnutí Brontosaurus vzdělává učitele, žáky i veřejnost v ekologické výchově a propaguje myšlenku udržitelného rozvoje na Zemi.

„Řešení kvality programů, efektivity řízení a obecně kvalita našich služeb pro cílové skupiny je pro nás velmi důležité téma. Proces certifikace je pro nás důležitou zpětnou vazbou, zda se nám daří udržovat určitou úroveň našich výstupů, ale i vnitřních záležitostí našeho střediska. Očekáváme, že se do tohoto procesu zapojí více organizací a vytvoří jakousi síť, která bude pro klienty zárukou poskytování kvalitních služeb. Přípravná fáze byla pro nás velmi přínosná, postupně jsme zjišťovali (při shromažďování dokumentů potřebných pro splnění jednotlivých kritérií), kde jsou naše silná místa a kde máme ještě určité rezervy. Byl to pro nás velmi prospěšný proces. Doufáme, že se s certifikací bude i nadále pracovat, že to bude známka kvality pro klienty či pro donátory.“ Ing. Miroslav Kvasnička, vedoucí pracoviště, ekoporadna

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

+420 224 816 868
platnost certifikátu do: 30.6.2022

Dlouhodobě spolupracujeme s více než 750 školami z celé České republiky prostřednictvím mezinárodních vzdělávacích programů Ekoškola, GLOBE a Les ve škole.

„Zpráva z auditu pro nás představuje cenou zpětnou vazbu k tomu, co u nás funguje dobře a co bychom mohli ještě zlepšit. Přináší pohled zvnějšku, odstup, který sami nemáme. Tím je zajímavá nejenom pro mě, ale i pro další zaměstnance. Více lidí například příjemně překvapilo, že některé věci, které u nás berou za samozřejmost, jsou ve zprávě kladně hodnoceny jako silné stránky organizace“. Mgr. Petr Daniš, ředitel

ZO ČSOP Vlašim

+420 317 845 169
platnost certifikátu do: 16.1.2022