Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

„Proč jsme se zúčastnili certifikace? Kaprálův mlýn je v několika ohledech jedinečný: Jednak je mladou institucí, která zahájila svůj provoz na poli ekologické výchovy teprve na podzim roku 2012. Při přípravě programů jsme akcentovali plánovitost, postupovali jsme od cílů k prostředkům, programy revidoval odborný panel, členkou přípravného týmu byla dětská psycholožka. Další zajímavostí je, že provoz Kaprálova mlýna není závislý na veřejných rozpočtech a grantech. Toho dosahujeme nákladovou efektivitou a vysoce kvalifikovaným malým týmem. Chtěli jsme zjistit, jestli se tak malá a mladá organizace dokáže kvalitativně vyrovnat déle fungujícíma začasto velkým organizacím s dvoucifernými počty pracovních úvazků. Není těžké získat grant, přijmout zaměstnance, vytvořit pozice typu projektový manažer, PR manažer, metodik apod. My to zkoušíme jinak a certifikace pro nás byla důležitou zpětnou vazbou, zdali je, z vnějšího pohledu, naše cesta funkční. Zároveň jsme velmi uvítali i zpětnou vazba, které se nám dostalo.“ Mgr. et Mgr. Michal Medek, ředitel SEV Kaprálův mlýn