AUDITOŘI

Auditor je osoba, která provádí audit žadatele o certifikaci. Auditor může být osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady a prošla vzděláváním pro auditory, je jmenován na dobu 3 let. Auditory oslovuje administrátor, do funkce je jmenuje, případně odvolává, certifikační rada. Auditor podepisuje čestné prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti, obsahující ujednání o nešíření informací, které během auditu zjistil.

Kvalifikační předpoklady auditora

Václav Broukal předseda organiza

Václav Broukal
předseda organizace Spora, z. s.

Mgr. Lenka Broukalová
ředitelka organizace Spora, z. s

Mgr. Petr Daniš
ředitel organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

Mgr. Eliška Hájková
metodička a lektorka environmentální výchovy Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Mgr. Martina Chvátalová
ředitelka organizace Botič o.p.s.

Mgr. Hana Korvasová
ředitelka organizace Lipka – školské zařízení pro enviromnentální vzdělávání Brno, p. o.

Ing. Martin Kříž
programový ředitel organizace Chaloupky, o.p.s.

RNDr. Jiří Kulich
ředitel organizace Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Jana Kutáčková
projektová a finanční manažerka v organizaci SSEV Pavučina, z. s.

Ing. Martin Modrý, Ph.D.
ředitel organizace Středisko Ekologické Výchovy Libereckého Kraje, p. o.

Ing. Lenka Skoupá
místopředsedkyně organizace Sdružení SRAZ – společně za radostí a zdravím, z. s.

Mgr. Jan Smrčka
vedoucí programů Ekoškola a Ekoškolka v organizaci TEREZA

RNDr. Jan Šamánek, MSc.
konzultant pro strategické řízení, idea maker

Ing. Bc. Martin Šrom
zástupce ředitelky organizace Lipka Brno, vedoucí pracoviště Lipka Rozmarýnek