TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

„Zpráva z auditu pro nás představuje cenou zpětnou vazbu k tomu, co u nás funguje dobře a co bychom mohli ještě zlepšit. Přináší pohled zvnějšku, odstup, který sami nemáme. Tím je zajímavá nejenom pro mě, ale i pro další zaměstnance. Více lidí například příjemně překvapilo, že některé věci, které u nás berou za samozřejmost, jsou ve zprávě kladně hodnoceny jako silné stránky organizace“. Mgr. Petr Daniš, ředitel