EKODOMOV, z. s.

„Velmi si vážím zkušeností kolegů, kteří se ujali přípravy a vedení certifikačního procesu. Certifikaci jsem chápal jako velkou příležitost získat zpětnou vazbu k naší práci, ověřit si v čem jsme dobří, a poodhalit naše nedostatky a nalézt, v čem a jak se můžeme dále zlepšovat. Tyto podněty jsme dostali, a nyní je na nás, abychom je plně využili.“ Tomáš Hodek, ředitel a zakladatel EKODOMOVA