Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas

„VIANA dlouhodobě nabízí široké množství aktivit v rámci své programové nabídky a do jisté míry jsme si začali uvědomovat, že trochu stagnujeme. Chtěli jsme se někam posunout, otevřít obzory, nechat nahlédnout někoho pod naší pokličku. Proto jsme se přihlásili do certifikace. Příprava podkladů nám dala hodně zabrat, ale stálo to za to. Museli jsme si uvědomit co, proč, jak, kým a s jakým dopadem vlastně děláme a nabízíme. Hodně jsme ocenili zpracované podklady pro certifikační proces, návodné otázky a kritéria. A již ta samotná příprava pro nás byla neocenitelná. Od procesu certifikace jsme si nejvíce slibovali podnětů ze zpětné vazby, kterou jsme získali. Díky tomu budeme mít v dalších letech podklady k zlepšení své nabídky a činnosti“. Ing. Michal Tarant