Podralský nadační fond ZOD

„Přiznávám, že samy od sebe bychom se do procesu certifikace asi nepustily. Prostě bychom neměly odvahu, a vlastně ani důvod. Podnět k naší přihlášce přišel od Odboru životního prostředí Libereckého kraje v rámci naplňování krajské Koncepce EVVO. Zpočátku jsme trochu bojovaly s pochybnostmi, jestli malá organizace jako my (jsme čtyři ženy a ještě na zkrácené úvazky) může naplnit všechna kritéria v oblasti řízení a hlavně, jestli jsou naše výukové programy dostatečně „EVVO“. Společně jsme se pustily do práce, sešly jsme se na malém strategickém plánování, vyhodnotily jsme co vlastně děláme a proč, zamyslely jsme se nad tím, jak lektorujeme, pustily jsme se do revizí metodik jednotlivých programů… a byla to fajn společná práce, která nám dávala smysl. Když se blížila návštěva auditorů, obavy se znovu ozvaly. Nakonec jsme se ale shodly, že jsme společně s auditory strávily příjemný den v partnerské atmosféře, který nám dal pohled zvenčí od zkušených kolegů a máme opět o čem přemýšlet.“