Středisko ekologické výchovy SEVER, ZČ Hnutí Brontosaurus

„Řešení kvality programů, efektivity řízení a obecně kvalita našich služeb pro cílové skupiny je pro nás velmi důležité téma. Proces certifikace je pro nás důležitou zpětnou vazbou, zda se nám daří udržovat určitou úroveň našich výstupů, ale i vnitřních záležitostí našeho střediska. Očekáváme, že se do tohoto procesu zapojí více organizací a vytvoří jakousi síť, která bude pro klienty zárukou poskytování kvalitních služeb. Přípravná fáze byla pro nás velmi přínosná, postupně jsme zjišťovali (při shromažďování dokumentů potřebných pro splnění jednotlivých kritérií), kde jsou naše silná místa a kde máme ještě určité rezervy. Byl to pro nás velmi prospěšný proces. Doufáme, že se s certifikací bude i nadále pracovat, že to bude známka kvality pro klienty či pro donátory.“ Ing. Miroslav Kvasnička, vedoucí pracoviště, ekoporadna