JAK SE CERTIFIKOVAT

Žadatelem o certifikaci se může stát organizace (právnická osoba), která vytváří a realizuje programy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). EVVO je vymezeno dokumentem „Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice“.

Jak certifikace probíhá a co je třeba udělat:

 1. Seznámit se s dokumenty k certifikaci.
 2. Kontaktovat administrátora (zde). Administrátor s Vámi provede krátký úvodní rozhovor a poskytne základní informace. V této fázi také získáte informaci, zda má administrátor k dispozici dotaci umožňující snížení poplatků za audit.
 3. Absolvovat návštěvu konzultanta. Tento bod není povinný, návštěva konzultanta před vlastní certifikací ale výrazně zvyšuje šanci na úspěch v certifikačním procesu. Konzultant je pracovník administrátora nebo některý z auditorů, který navštíví Vaši organizaci, projde s Vámi všechna kritéria a pomůže k jejich pochopení. Konzultace obvykle trvá 2 – 4 (5) hodiny a je zpoplatněna částkou 900 Kč za hodinu (v případně zařazení žadatele do dotačního programu bývá obvykle zdarma).  
 4. Vyplnit přihlášku a spolu s povinnými přílohami ji zaslat na poštovní a e-mailovou adresu administrátora certifikace.
 5. Uzavřít smlouvu.
 6. Uhradit poplatek za audit ve výši 30 000 Kč na základě vystavené faktury. Pokud je k dispozici dotační program, bývá cena výrazně snížena až na částku 6 000 Kč.
 7. Následuje přidělení auditorů (náhodný výběr z aktuálně schválených osob).
 8. Domluvit se s auditory na termínu šetření.
 9. Poskytnout auditorům předem materiály a doklady potřebné pro průběh auditu.
 10. Prokázat auditorům splnění všech kritérií certifikace při návštěvě v organizaci.
 11. Seznámit se s auditorskou zprávou (zasílá se do 14 dni od místního šetření) a případně se k ní vyjádřit (v případě nesouhlasu písemně či osobně na jednání Certifikační rady).
 12. Auditorskou zprávu následně schvaluje Certifikační rada, která rozhoduje o udělení či neudělení certifikátu.
 13. Organizaci, která úspěšně projde auditem získá na dobu 4 let certifikát o úspěšném splnění kritérií certifikace a právo užívat označení „Certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy“. Organizace, které vypršela doba platnosti certifikátu, může požádat o jeho prodloužení. V takovém případě proběhne v této organizaci nový audit, který ověří, zda žadatel stále splňuje požadovaná kritéria.

Organizace, která získá certifikát, se smluvně zaváže k plnění kritérií certifikace po celou dobu platnosti certifikátu. Pokud kritéria neplní, může certifikační rada po ověření skutečného stavu rozhodnout o odebrání certifikátu.

Manuál pro žadatele

Materiály pro žadatele:

Cíle a indikátory pro EVVO Příloha-Portfolio-programů Portfolio programů Pravidla vizuální identity Seznam důkazů Vysvětlivky k Portfoliu programů