CERTIFIKAČNÍ RADA

Certifikační rada je nejvyšším orgánem certifikace. Rada projednává a schvaluje zprávy z auditů, rozhoduje o udělení či neudělení certifikátu, přezkoumává a rozhoduje o dovoláních žadatelů, řeší vzniklé spory, schvaluje auditory a navrhuje případné změny systému.

V současné době radu tvoří:

Václav Broukal předseda organiza

Ing. Aleš Kočí
vedoucí organizace DIVIZNA – Středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec
(zástupce administrátora certifikace)  

Ing. Tomáš Kažmierski
ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů a zástupce náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí
(zástupce veřejné správy za oblast životní prostředí)

Ing. Zora Husová
vedoucí oddělení pro rozvoj a správu Národní správy kvalifikací, manažerka tvorby standardů projektu NSK2
(zástupce veřejné správy za oblast školství)

Ing. Edita Ježková
koordinátorka vzdělávacích aktivit Muzea Říčany
(zástupce z organizace, která již úspěšně prošla procesem certifikace)

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV PřF) UJEP, docentka (KBI PřF)
(zástupce odborné veřejnosti)