CERTIFIKAČNÍ RADA

Certifikační rada je certifikačním orgánem. Jejím úkolem je projednávat auditorské zprávy z auditů, které proběhly u žadatelů, a rozhodovat o udělení či neudělení certifikátu. K certifikační radě je možné se odvolat, podat stížnost na auditory apod. Funkční období členů rady je 3 roky.

 • Ing. Tomáš Kažmierski
  ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů a zástupce náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí
  (zástupce veřejné správy za oblast životní prostředí).
 • Ing. Zora Husová
  vedoucí oddělení pro rozvoj a správu Národní správy kvalifikací, manažerka tvorby standardů projektu NSK2
  (zástupce veřejné správy za oblast školství).
 • Ing., Aleš Kočí
  vedoucí Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA
  V roce 1994 společně s Mgr. Emilkou Strejčkovou založil Ekologické centrum hlavního města Prahy Toulcův dvůr, kde působil do roku 2000. Po šesti letech práce v Praze odchází do rodného Liberce, kde usiluje o vybudování střediska ekologické výchovy. Nejprve jako zaměstnanec Magistrátu města Liberce připravuje výstavbu městského střediska ekologické výchovy, po organizačních změnách na magistrátu odchází a zakládá Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec DIVIZNU, kde působí do dnes. Po celou dobu se snaží vzdělávat v oboru. Podílí se na tvorbě regionálních strategických dokumentů, které ovlivňují environmentální výchovu. Snaží se ovlivnit rozvoj environmentální výchovy i s přesahem mimo region. V letech 2000 – 2006 pracoval jako člen meziresortní pracovní skupiny MŽP ČR pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. Od roku 1998 je členem výkonného výboru Pavučiny (zástupce administrátora).
 • Ing. Edita Ježková
  koordinátorka vzdělávacích aktivit Muzea Říčany
  (zástupce z organizace, která již úspěšně prošla procesem certifikace v pilotní fázi).
 • Mgr. Petra Šimonová
  pracuje jako výzkumný pracovních v oblasti environmentální výchovy na Katedře environmentálních studií FSS MU Brno
  Spolupracuje na evaluačních výzkumech zaměřených na efektivitu programů EVVO. Předtím se věnovala metodické podpoře učitelů ve vzdělávacím centru TEREZA, vedla program Ekoškola a také projekty zaměřené na mentorské vzdělávání učitelů a konzultantů. Má zkušenosti s vedením malého týmu lidí a je autorkou publikací a učebnic v EV (zástupce z řad odborníků v oblasti EVVO).