Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s.

Certifikační proces nebyl jen formálním nástrojem posouzení kvality naší dlouhodobé práce, ale přinesl nám především možnost zpětné vazby a motivaci k další činnosti. Už vlastní příprava nám pomohla ujasnit si spoustu souvislostí a uvědomit si rezervy v komplexním chodu organizace. V některých oblastech nám celý proces pomohl nastartovat důležité změny. Díky přehledné struktuře hodnocení, kritickým a konstruktivním připomínkám jsme získali možnost přehodnotit metody své práce, lépe kvalifikovat naše postoje. Věříme, že nám certifikace pomůže dál zvyšovat naši profesionální úroveň. Luděk Hora, vedoucí