Muzem Říčany, příspěvková organizace

„Certifikace je skvělou příležitostí zaměřit se na procesy uvnitř organizace. Oceňujeme zejména fázi přípravy podkladů pro auditory, rozčlenění na čtyři oblasti, které mají jasně definovaná kritéria a dobrou praxi. Přístup auditorů byl velmi korektní, podněty ke zlepšení konkrétní. Díky těmto zkušenostem do toho půjdeme příště zase.“ Ing. Edita Ježková