Botič o. p. s.

„Možnost požádat o certifikaci se objevila v době, kdy jsme se pouštěli do strategického plánování se záměrem vyladit a zkvalitnit celkové fungování naší organizace. Manuál pro žadatele nám poskytl velmi dobře využitelné vodítko pro to, na co je vhodné se zaměřit. Užitečná byla příloha Kritéria kvality EVVO, včetně uvedených ukazatelů, příkladů důkazů i námětů. Na kontrolní audit jsme se připravovali poměrně intenzivně přes půl roku. Do procesu certifikace byli zapojeni všichni zaměstnanci organizace. Rozdělili jsme si úkoly podle našich kompetencí, a společně jsme je pak dávali dohromady. Za jeden z největších přínosů celého procesu považuji, že jsme si našli čas na vykomunikování a vyladění různých nejasností. Čtyři oblasti, na které se certifikace zaměřuje, jsme postupně prosili sítem požadavků a díky tomu se nám podařilo najít a vyhnat spoustu kostlivců a vychytat hejna much, která nám dříve komplikovala práci. Našli a pojmenovali jsme také řadu dalších záležitostí, ve kterých máme ještě rezervy. Práce na zkvalitňování našich služeb a fungování nám tedy získáním certifikátu nekončí, víme teď už ale líp, jak na to!“ Mgr. Martina Chvátalová, ředitelka