ZO ČSOP Vlašim, Vodní dům

„Organizace ČSOP Vlašim jako provozovatel Vodního domu je dlouholetým poskytovatelem služeb v oblasti EVVO. V předchozích letech se auditu úspěšně zúčastnilo Podblanické ekocentrum a certifikace Vodního domu byla dalším logickým krokem. Po téměř pěti letech fungování Vodního domu jsme chtěli především získat zpětnou vazbu od zkušených kolegů, ujasnit si, jak na tom jsme, kde jsou naše rezervy a kde máme příležitosti ke zlepšení své práce. V průběhu letošního roku se nám podařilo zpracovat strategický a akční plán Vodního domu na období let 2020 – 2025, pojmenovali jsme si naše silné i slabé stránky a také jsme si formulovali naše poslání i vize do budoucna. Rok 2020 byl díky pandemii koronaviru pro všechny z nás velmi náročný. Protiepidemická opatření se silně dotkla provozu Vodního domu, výukových programů, akcí pro veřejnost i exkurzí. Získání certifikátu je tak pro nás velkou odměnou. Tím však naše práce nekončí, právě naopak. Máme před sebou mnoho výzev, chceme neustále vylepšovat naše služby a přinášet našim návštěvníkům ještě více zážitků i poznání.“ Kateřina Zemanová, ředitelka NS Vodní dům