KDO ZA TÍM STOJÍ

Systém Certifikace poskytovatelů environmentální výchovy vytvořila Pavučina v letech 2011–2013 s finanční pomocí Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Na návrhu systému se podílela skupina tvořená odborníky i lidmi z praxe v oblasti environmentální výchovy.

Václav Broukal předseda organiza

Václav Broukal
koordinátor tvorby systému

Mgr. Lenka Broukalová
zástupce SSEV Pavučina

Mgr. Petr Daniš
Zástupce poskytovatelů EVVO

Ing. Tomáš Kažmierski
zástupce veřejné správy

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.
zástupce odborné sféry

RNDr. Jiří Kulich
zástupce poskytovatelů EVVO

Mgr. et Mgr. Michal Medek
zástupce poskytovatelů EVVO a odborné sféry

Ing. Lenka Skoupá
zástupce poskytovatelů EVVO

Ing. Tereza Vadasová
zástupce Českého svazu ochránců přírody

RNDr. Jozef Zetěk
zástupce poskytovatelů EVVO

Certifikace je otevřená zájemců od podzimu roku 2015. Přehled aktuálních držitelů certifikátu najdete v sekci „držitelé certifikátu“.