KDO ZA TÍM STOJÍ

Systém Certifikace poskytovatelů environmentální výchovy vytvořila Pavučina v letech 2011–2013 s finanční pomocí z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Návrh systému vytvořila skupina tvořená odborníky i lidmi z praxe v oblasti environmentální výchovy a prošel rozsáhlým připomínkováním a pilotním ověřováním v 10 organizacích.

 • Václav Broukal (SSEV Pavučina, z. s., koordinátor tvorby systému)
 • Mgr. Lenka Broukalová (ředitelka Spora, z. s.)
 • Mgr. Petr Daniš (ředitel organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
 • Mgr. et Mgr. Michal Medek (ředitel SEV Kaprálův mlýn, akademický pracovník)
 • RNDr. Jiří Kulich (ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory)
 • RNDr. Jozef Zetěk (ředitel Chaloupky, o.p.s.)
 • Mgr. Kateřina Procházková (mateřská dovolená, dříve SSEV Pavučina, z. s. )
 • PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (akademický pracovník)
 • Ing. Lenka Skoupá (místopředsedkyně Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s.
 • Ing. Tereza Vadasová (koordinátorka ekocenter Českého svazu ochránců přírody)
 • Ing. Tomáš Kažmierski (zástupce Ministerstva životního prostředí v pracovní skupině)

Certifikace je otevřená zájemců od podzimu roku 2015. V současné době je v České republice 20 organizací ekologické výchovy, které tento certifikát získala. Přehled aktuálních držitelů certifikátu najdete v sekci „držitelé certifikátu“.