Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Lipová

„Mezi všemi pozitivy certifikace vidím v současné době nejpřínosnější samotný proces a zpětnou vazbu. Čas, který jsme při přípravě podkladů strávili, byl využit velmi efektivně. Velkou zásluhu na tom mají materiály − kritéria certifikace, která jsou členěna do čtyř hlavních oblastí (řízení, programoví pracovníci, programy, ekologický provoz) s podrobnějšími podoblastmi. Díky této přehledné struktuře a formulacím dobré praxe se může každá organizace posunout ve své činnosti dále. Mnoho materiálů, se kterými v organizaci pracujeme, jsme si díky přípravě utřídili, zpřehlednili. Byl to takový důkladný zimní úklid.“ Mgr. Alena Uhříčková, vedoucí pracoviště Lipová